Technické kontroly MV

TECHNICKÉ KONTROLY MANIPULAČNÍCH VOZÍKU

Objektivní a skutečné posouzení technického stavu Vašeho manipulačního vozíku.

 

Pravidelné technické kontroly manipulačních vozíků ve smyslu NV 378/2001Sb a ČSN 268805.

O výsledku technické kontroly se vystavuje protokol včetně vylepení známky o TK s doporučeným datem následující technické kontroly a závěru nebo doporučení k zajištění bezpečného provozu vozíku do následující technické kontroly.

Technická kontrola se provádí 1x za 12 měsíců (NV 378/2001Sb)

cs


Tel.: +420 603 236 686 | Email: info@revize-jerabu.cz
Odkazy: Odkaz1