Školení

ŠKOLENÍ OBSLUH:


Základní a opakovaná školení jeřábníků, vazačů, pověřených osob a signalistů. Školené třídy jeřábů: O,A,AS,D,N,S.

Základní a opakovaná školení obsluh všech tříd a druhů manipulačních vozíků ( A,B,C,D,E,W1,W2,G,Z)

Základní školení: základní školení s vydáním průkazu obsluhy na danou třídu či druh zařízení.

Opakovaná školení: pravidelná školení s prodloužením platnosti průkazu.

Doplňková školení: rozšíření průkazů na jinou třídu či druh zařízení

 

Zkrácení doby výuky

Školení, resp. jeho část může být z důvodu úspory pracovního času žadatele  provedeno  formou samostudia - distanční formou výuky. V tomto případě zajištujeme žadateli odbornou literaturu a vedení samostudia konzultacemi.

Žadatelům a zaměstnavatelům se tímto snažíme šetřit čas a tím nemalé finanční prostředky.

cs


Tel.: +420 603 236 686 | Email: info@revize-jerabu.cz
Odkazy: Odkaz1