Revizní a inspekční činnost

REVIZNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOST

 

- Revize, revizní zkoušky, inspekce a kontroly jeřábů a zdvihacích zařízení v souladu s ČSN 270142 a ČSN ISO 9927-1.

- Revize a pravidelné kontroly vázacích, závěsných a uchopovacích prostředků dle ČSN ISO 8792, ČSN ISO 4309, EN 13155:2003+A2.

- Vedení a evidence kontrol a revizí zdvihacích zařízení, vázacích, závěsných a uchopovacích prostředků.

  • REVIZE
  • REVIZNÍ ZKOUŠKY
  • TECHNICKÉ INSPEKCE
  • PROHLÍDKY

KONTROLOVANÁ ZAŘÍZENÍ:

Mobilní jeřáby, autojeřáby

Nakládací jeřáby, hydraulické ruky

Kladkostroje ruční a elektrické

Mostové, portálové a konzolové jeřáby

Pohyblivé pracovní plošiny

Dílenské automobilové zvedáky

Hydraulická čela nákladních automobilů

Zdvihadla

Ramenové nosiče kontejnerů

Zdvihací stoly

Nakládací zdvihací rampy

 

Kontroly, prohlídky a zkoušky jsou provedeny v rozsahu norem ČSN, ISO, EN a dle technických dokumentací výrobků jednotlivých zařízení.

 

cs


Tel.: +420 603 236 686 | Email: info@revize-jerabu.cz
Odkazy: Odkaz1