Kvalifikace

KVALIFIKACE:


OSVĚDČENÍ ev.č. 616/6/16/R,Z-ZZ-a,b,c

OPRÁVNĚNÍ ev.č. 0228/6/12/ZZ-R,Z-a,b,c

Zkušební komisař obsluh motorových vozíků - odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik č. 106Z/2014

OSVĚDČENÍ č. J-86-876

Člen Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení - ČR

Člen české společnosti pro manipulaci s materiálem - logistiku

cs


Tel.: +420 603 236 686 | Email: info@revize-jerabu.cz
Odkazy: Odkaz1