Bezpečnost práce

Bezpečnost práce


- Zpracování a pravidelná aktualizace Systému bezpečné práce - SBP, v souladu s ČSN ISO 12480-1

- Vypracování technologických postupů při manipulacích s břemeny

- Poradenství v oboru zdvihacích zařízení

cs


Tel.: +420 603 236 686 | Email: info@revize-jerabu.cz
Odkazy: Odkaz1