REVIZE JEŘÁBŮ a ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Naše firma nabízí tyto služby:

  • revize jeřábů a zdvihacích zařízení
  • revize a odborné prohlídky vázacích, závěsných a uchopovacích prostředků
  • technické kontroly manipulačních vozíků
  • školení jeřábníků, vazačů a signalistů
  • školení pověřených osob a uživatelů zdvihacích zařízení
  • školení obsluh manipulačních vozíků
  • služby stavební mechanizace

 

Firma poskytuje služby v oblasti revizí, revizních zkoušek, inspekcí vyhrazených i nevyhrazených zdvihacích zařízení a technických kontrol manipulačních vozíků.

Provádí základní a opakovaná školení obsluh zdvihacích zařízení, vazačů, signalistů, pověřených osob a obsluh manipulačních vozíků.

Dále provádíme jeřábnické práce, zemní práce a práce vysokozdvižnou pracovní plošinou.

 

Tyto činnosti vykonáváme na základě osvědčení a oprávnění od státních institucí a akreditovaných společností.

cs


Tel.: +420 603 236 686 | Email: info@revize-jerabu.cz
Odkazy: Odkaz1